آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

بیانیه حریم خصوصی

  متن:

 اطلاعات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب مي‌شود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصي افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنيت کاربران مي‌شود،

بلکه باعث اعتماد بيشتر و مشارکت آنها در فعاليت‌هاي جاري مي‌گردد. هدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما درباره‌ي نوع و نحوه‌ي استفاده از اطلاعاتي است که در هنگام

 بازديد از سايت، از جانب شما دريافت مي‌گردد.

اين سازمان براساس ماده 7 تصويب نامه شماره 1127128 شوراي عالي اداري مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و کاربران پورتال

دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت مي­کند، دريافت کرده و از انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد.

اطلاعات جمع‌آوري شده از بازديدکنندگان، صرفاٌ براي بهبود کيفيت خدمات و محتواي پورتال مورد استفاده قرار مي­گيرند و هيچ بخشي از اطلاعات شخصي‌ شما را بدون اطلاع

و اجازه‌ي قبلي، با فرد يا مؤسسه‌ي ديگري در ميان نخواهيم گذاشت.

ثبت نشاني IP شما به ما کمک مي‌کند تا در تشخيص و رفع مشکلات مربوط به سرويس ­دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنيم.

اطلاعاتي که اتخاذ مي شوند

به منظور کار با اين تارنما و يا استفاده از خدمات آن برخي اطلاعات شخصي شما ممکن است اتخاذ شود. اين اطلاعات شامل موارد ذيل مي باشد:

§         کد ملي

§         نام و نام خانوادگي

§         شماره تماس

§         رايانامه

  چگونگي بهره برداري از اطلاعات

محل ذخيره سازي اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد يا سازمان هايي که به آن دسترسي دارند به شرح ذيل است:

کليه اطلاعات پورتال سازمان شيلات ايران و کليه زيردرگاه هاي ستادي و استاني آن در سرورهاي داخلي تحت حفاظت سازمان شيلات ايران نگهداري مي گردد

و بالاترين سطوح امنيتي در آنها رعايت شده است.

اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگي به درخواست هاي طرح شده کاربران قرار خواهد گرفت. اين متوليان شامل واحدهاي زيرمجموعه سازمان مي باشد.

·    امنيت اطلاعات

ما اطمينان مي دهيم که اطلاعات شما را به غير از موارد ذکر شده در اين بيانيه، در اختيار هيچ سازمان، يا فرد، يا تارنمايي قرار نمي دهيم.

·        استفاده از کوکي ها

به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکي ها استفاده مي شود. کوکي يک فايل متني کوچک است که پورتال ما بر روي رايانه شخصي شما قرار مي دهد تا بتواند

اطلاعاتي در مورد استفاده شما از پورتال داشته باشد. شما مي توانيد با تغيير تنظيمات مرورگر خود، از استفاده از کوکي ها جلوگيري کنيد.

 

سند راهبرد مشارکت

عنوان:

 سند راهبرد مشارکت سازمان شیلات ایران

متن:

-    این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق پورتال الکترونیک خود

      در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی ، نسبت به انتقال آنها به دستگاه های بالا دستی اقدام می نماید .

-    کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه‌ “پاسخگویی به شکایات سازمان شیلات ایران” و بخش نظرات  که

      تحت همین عنوان در پورتال سازمان قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواست‌های واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی

      ذیربط ارسال و پاسخ در در اسرع وقت اعلام میگردد.

-    شهروندان می‌توانند از طریق بخش “ارتباط مستقیم با رییس سازمان شیلات ایران” که تحت همین عنوان در پورتال سازمان قرار دارد ، درخواستهای خود را مطرح نمایند.

-    شهروندان می توانند از طریق منو “ارتباط با ما” / “اطلاعات تماس سازمان”، شماره تلفن، پست الکترونیکی  و از این طریق با سازمان ارتباط برقرار نمايند.

 

   

اهمیت بیمه ونقش آن درتولیدات کشاورزی ودام وآبزیان

مقدمه

ابتدا هر فعالیت اقتصادی وتولیدی به طور مستقیم یاغیر مستقیم از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد.بسیاری ازاین عوامل ممکن است نامطلوب ویا زیانبا ر باشد. لذا شناسایی وکنترل این عوامل که آنهاراخطرات می نامیم،یکی از وظایف مدیر یاسرمایه گذاراست. فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به جهت تا"ثیرپذیری ازعوامل قهری طبیعی،مانندشرایط جوی ،بروز اختلالات در چرخه های بیولوژیک وامراض وبیماریها واز جهت دیگر نوسان قیمتها در سیستم رقابتی بازاربامخاطرات بی شماری مواجه  ساخته است این مخاطرات نه تنها تولید کنندگان بلکه عملکرد بخش کشاورزی را نیز درسطح کلان تحت تا"ثیر قرارمی دهد واجرای برنامه ها وسیاستهای دولت رانیز متاثر می سازد.

مرادازخطر یاریسک،حادثه غیرمنتظره ای است که در آینده امکان وقوع آن وجود داردونتیجه آن خسارت یا زیان است.وبرای مقابله با خطر،مدیریت واحددرسرمایه گذاری خود،نیازمند تضمین ودستیابی به راهکارهای مقابله با آن است.

مدیریت خطرراهی است برای برخورد با این مخاطرات.فردی که مدیریت خطررارهبری می کند سه وظیفه اصلی رابرعهده دارد

اول :شناسایی خطرات

دوم: ارائه روشهای کنترل ویا پیشگیری از خطرات

سوم: دستیابی به منبعی بعنوان جبران خسارت

وظیفه اصلی بیمه درمدیریت ریسک، انتقال خسارت ناشی ازخطرات به بیمه گران است .

وشرکت های بیمه ای از ابزارها وروشهای مشابهی که مدیران ریسک برای اندازه گیری خطر استفاده میکنند وباتوجه به قانون اعداد بزرگ،پراکندگی خطرات وامکان انتقال مجدد بخشی از ریسک های پذیرفته شده به سایربیمه گران ،می توانند احتمال خطرات رامحاسبه کنندوباتوزیع آن سهم هریک از عوامل راتعیین نمایند.

امروزه بیمه ها ازدوابزار مهم قانون اعداد بزرگ وتوزیع جهانی خطر به عنوان اساسی ترین سیاست های خود بهره می برند

محاسبه نسبت خسارت وضریب خطر مهمترین دغدغه کارشناسان بیمه است که ازدوطریق می توان آنرا برآورد کرد.،یکی محاسبه احتمال بروز خطرات در طبیعت ودیگری براساس میزان حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی درطی سالهای فعالیت آن طرح بیمه ای است .

محاسبه نرخ حق بیمه از طریق احتمال بروزخطرات به ویژه دربخش کشاورزی بسیار مشکل وپیچیده است و علت آن تنوع خطرات تحت پوشش و وابستگی طرحهای کشاورزی ودامپروری به شرایط آب وهوایی است.

به طریقی که موجودات زنده همیشه در معرض خطر و بیماریها قرار دارند. 

و این بیماریها نیز به نوبه خودبه عوامل مستعد کننده زیادی وابسته اندوبه عبارت دیگرچگونگی ونوع پرورش (سنتی، نیمه صنعتی ،صنعتی )شرایط محیطی،مدیریت صحیح خطر، اطلاعات علمی کشاورزی یا پرورش دهنده ورعایت اصول بهداشتی وپیشگیری درمیزان احتمال بروز خطر نقش اساسی دارند. بسیاری ازکشورهای پیشرفته به دلیل  سابقه زیاد در زمینه بیمه محصولات کشاورزی تاحدودی به این اهداف دست یافته اند.

لیکن درکشورهای درحال توسعه به جهت نوپابودن بیمه کشاورزی چنین امری کاملا" محقق نشده است به علاوه به دلیل متفاوت بودن شرایط آب وهوایی وروشهای کشت وپرورش درمزارع این کشورها استفاده دقیق از الگوهای کشورهای پیشرفته همواره موفق نبوده است.

در کشورما،بیمه محصولات کشاورزی عملا" فعالیت خودراازسال 1363آغازکرده ودراین مدت سعی شده است که بیمه نامه ها متناسب با خصوصیات خاص کشور خودمان طراحی شود.ازسوی دیگر دردسترس نبودن اطلاعات وآمار کافی از چگونگی ومیزان احتمال بروز خطر،محاسبه نرخ حق بیمه را بسیار مشکل می ساخت.

که اراین رو صندوق بیمه کشاورزی باهدف بیمه انواع محصولات کشاورزی ودامی،به عنوان وسیله ای برای دست یابی به هدفها وسیاستها ی بخش کشاورزی دربانک کشاورزی تشکیل وشروع به فعالیت کرد که این بیمه در طی سالهای اخیر به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی ودرنتیجه کاهش نوسانات در آمدی کشاورزان مورد توجه وتاکید صاحب نظران ومتخصصان بسیاری  از کشورهای درحال توسعه یافته قرار گرفته است.

چنانجه بیان شد کشاورزی همواره فعالیتی همراه با ریسک بوده است وفعالیت ها دراین بخش اتکای بسیاربر طبیعت دارد. طیف وسیعی از خطرات طبیعی مانند طوفان،گردوغبار،آذرخش،سیل، بارانهای شدید ،سرماو یخبندان ،تغییرات ناگهانی دمای آب ،(گرم شدن وسرد شدن )در اثرتغییرات جوی وکاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی ،روب برف ،ریزش چاه ،کاهش دبی آب ،نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گاز های محلول )وقطع برق شبکه سراسری ، بیماریها ،عبور حیوانات از مناطق سعب العبور،مثل پرت شدن از کوه ،حمله وحوش وغیره به محصولات کشاورزی ودام وآبزیان آسیب می رساند واین خطرات سبب می شود که تولید کنند گان  نسبت به بازده فعالیت خودبه درآمد آن بی اطمینان ودلسردشوند.

در اینجاست که بیمه کشاورزی تولیدکنندگان را دربرابر پرداخت حق بیمه اندک،از حداقل محافظتی در برابر ریسک ازبین رفتن محصول وسرمایه بهره مند می سازد،ودر صورت وقوع خسارت کشاورزوتولیدکننده بیمه محصول میتواند غرامت بگیردودرنهایت ضررها به طورکلی ویانسبتی از آن بین کشاورزان سرشکن شود.

 

 

خلاصه ای از خطرات تحت پوشش در بخش دام وطیور وآبزیان

خطرات طبیعی مانند طوفان،گردوغبار،آذرخش،سیل، بارانهای شدید ،سرماو یخبندان ،تغییرات ناگهانی دمای آب ،(گرم شدن وسرد شدن )در اثرتغییرات جوی وکاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی ،ذوب برف ،ریزش چاه ،کاهش دبی آب ،نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گاز های محلول ) تغییرات کدورت آب (گل آلودگی ) آب ناشی از بارانهای سیل آسا رگبار ،تگرگ ،سقوط بهمن ،وقطع برق شبکه سراسری بیش از پنج ساعت با تائید اداره برق منطقه ای در صورت داشتن ژنراتور ، بیماریها ، عبور حیوانات از مناطق سعب العبور،مثل پرت شدن از کوه ،حمله وحوش وغیره به محصولات کشاورزی ودام وآبزیان

این حق قراردادی،کشاورزان راقادر میسازد تا وضعیت تثبیت درآمد خودرابهبود بخشد که به نوبه خود به تثبیت اقتصاد خانواده کمک می کند.

بیمه به عنوان بهترین روش انتقال ریسک

بیمه یکی ازراههای معقول ودر واقع مهمترین روش انتقال ریسک است که در حقیقت وسیله ای است برای انتقال ریسک به شخص ثالث که آمادگی پذیرش آن رادارد .

بیمه یک مکانیزم مالی با هدف کاهش میزان خسارت از طریق ائتلاف تعدادزیادی از عوامل نامعلوم جهت تقسیم وتعمیم دادن بار مالی خسارت است .

بیمه مکانیزمی است که طی آن بیمه گذار باپرداخت حق بیمه به بیمه گر،که یک سلسله خطرات را قبول می کند وبراساس علم آمار،خسارت ناشی از آنها راجبران می نماید،تعهدی به نفع خود یا برای شخص ثالث تحصیل می کند.درصورت وقوع خطر موضوع قرارداد ازطرف بیمه گر انجام می شود.

بیمه کشاورزی به بیمه ای گفته میشود که موئسسات یا واحدهای زراعی وکشاورزی ودامپروری وآبزی پروری رادربرمی گیرد .

چهار گزینه مهم دراین قراردادوجود دارد که عبارتند از

خطرات تحت پوشش

استثنائات:که تحت پوشش قرارداد نمی باشد

حق بیمه وغرامت

مدت قرارداد

مانند ،بیمه کشاورزی (رزاعی ،باغی ،دامی انواع بیمه دام طیور ،بیمه آبزیان،انواع ماهیان سردابی،گرم آبی،ماهیان زینتی،میگو وغیره ) که برای هریک انواع مختلف بیمه چه زراعی ،چه باغی ،چه دامی توسط صندوق بیمه کشاورزی، خلاصه شرایط وروش اجرایی مستقلی هرسال بعد ازبررسی و رفع اشکالات احتمالی دستورالعمل سال قبل در کمیته فنی مربوطه، درشهریورماه به تمامی استانها جهت اجرا ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است مدت قرارداد بیمه نامه یکسال شمسی بوده وازمهرماه شروع وتاآخرشهریور ماه سال آینده به عنوان یکسال زراعی پیش بینی شده است.                                 

مسایل ومشکلات :

عدم ریسک پذیری وعدم اعتماد تولید کنندگان به صندوق بیمه موجب کاهش بیمه گذاران در سطح استان گردیده است

عدم تغییر در خلاصه شرایط بیمه وعدم افزایش سهم دولت در طی سالهای 91-90و92-91 وباتوجه به افزایش سرسام آور قیمت نهاده های دام وآبزیان در طی این سالها موجب نارضایتی تولید کنندگان شده ورغبتی به بیمه نمودن محصولات خود ندارند

عدم آشنایی تولید کنندگان از قوانین ودستورالعمل های صندوق (شفاف سازی)

کمبود اعتبارات ترویجی صندوق و عدم پرداخت به موقع وقیمت واقعی محصولات نیز موجب کاهش روند تدریجی فرهنگ بیمه می شود

عدم اجرای تبصره مربوط به مدیریت عالی در پرورش در طول دوره های بیمه ای قبل که غرامتی دریافت نکرده باشند ویا بطور سلیقه ای عمل نمودن به این قانون نیز موجب روند کاهش بیمه در بخش های مختلف می شود.

پیشنهادات :

افزایش دفاترخدمات بیمه کشاورزی در سطح شهرها وبخشهای استان

جذب دامپزشکان و کارشناسان دامپروری ،شیلات ،زنبور عسل خبره برای ارزیابی خسارت

جذب کارشناس شیلات برای کارگزاری بخصوص تعیین خسارت بیمه آبزیان

اصلاح  وتجدید نظر درخصوص خلاصه شرایط بیمه دام طیور وآبزیان بخصوص افزایش تورم چنددرصدی دربخش نهاده های دام وآبزیان درسال92-91، 91-90، 90-89 وتعدیل و پرداخت قیمت واقعی محصولات دام وآبزیان

افزایش سهم دولت در بیمه وافزایش اعتبارترویجی  صندوق به منظور ترغیب وتشویق تولیدکنندگان برای بیمه نمودن واحدهای خود

اجرای تبصره مربوط به مدیریت عالی در پرورش در طول دوره های بیمه ای قبل  که غرامتی دریافت نکرده باشند برای سال اول 10درصد وباافزایش 5درصدی برای دوره های بعدی

محمد بدلی وند

                                                                                   کارشناس ارشد اداره کل شیلات استان

 

                                                                  مرداد 1392