آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 

          دستور العمل صدور مجوز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شیرین

 

 

ماهیان آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسیری آب شیرین زندگی می کنند وصرفاًً متعلق به کشور ایران نمی باشد . مجوزهای صادره با نام مجوزهای صادره تکثیر و پرورش ماهیان زینتی قید می گردد.این دستور العمل جهت صدور پروانه بطور هماهنگ در کشور می باشد.


جدول ظرفیت تولیدی ماهیان زینتی آب شیرین

 

1.       واحدهای تولیدی برحسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می شوند .

           الف-  واحدهای کوچک :که حداقل  50000  عدد در سال تا 100000 عدد سالیانه

                تولید می کنند.

            ب -  واحدهای متوسط: از  100000 عدد تا 500000  عدد سالیانه تولید می کنند.

            ج -  واحدهای بزرگ : از 500000  عدد تا 2000000  عدد سالیانه تولید می کنند .

  

2.        حدا قل واحد تولیدی، مساحت مفید  70 متر مربع فضای مسقف با تولید 50000 عدد ماهی در سال می باشد.

 

3.       آکواریوم ها در 3 طبقه پیش بینی شده است و در صورتیکه قسمتی از سطح تولیدی از حوضچه تشکیل شده باشد امکان نصب آکواریوم ها در 1-3 طبقه ا مکان پذیر می باشد. حدود 70 درصد از مساحت مفید سالن تولیدی برای نصب آکواریوم ها و حوضچه ها منظور شده است .

 

4.       با احتساب نگهداری مولدین، تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازای هر متر مربع 500  عدد تا ا ندازه 2- 5  سانتی متری منظور شده است ( 500  عدد بر ا ی تولید بچه ماهی در آکواریوم ها و حوضچه ها تا حداکثر مساحت 20  مترمربع منظور شده است ).

 

5.       تولید در استخرهای بالای 20  متر مربع بطور مسقف و بدون سقف به ازای هر مترمربع سطح تولید 250  عدد بچه ماهی در سال منظور شده است.

 

6.       تولید در واحد سطح محاسبه می شود و ارتفاع آکواریوم ها حدود 40 سانتی متر منظور شده است و این ارتفاع 90 درصد عمومیت دارد که قابل تغییر است.

 

7.       در متن پروا نه مساحت مفید محوطه تولیدی و مساحت کل قید گردیده است. و مساحت کل حداکثر30 درصد بیشتر از مساحت مفید در نظر گرفته می شود.

 

8.       دمای آب تانکها و حوضچه ها بر حسب گونه ها ی مختلف حدود 29 - 24 درجه است. ازنظر کیفیت آب میزانpH   برابر 8-5/6،  شوری آب حداکثر 3000Ec  =   و سختی آب حداکثر 250  میلی گرم در لیتر می باشد و در آبهای آشامید نی نیاز به آزمایش آب نیست.

 

9.       مقدار آب مورد نیاز برحسب مصرف ماهانه طبق جدول ستون 5  تعیین گردیده است.

 

10.   طول آکواریومها معمولاً از  80  تا200 سانتیمتر و عرض 30 تا50  سانتیمتر که برای تولید و نگهداری بچه ماهی می باشد و برای مولدین طول 100 سانتی متر مناسب است.

 

11.   کف محوطه تولیدی باید قابل شستشو و دارای محل تخلیه آب و لوله کشی لازم باشد.

 

12.   برای هوا دهی به آکواریوم ها یا حوضچه ها نیاز است از سیستم مرکزی هوادهی استفاده شود.

 

13.   در سال تا 100000 قطعه ماید.تولید در همه مناطق امکان پذیر است . لیکن به لحاظ کاهش هزینه انرژی در مناطق گرم اقتصادی تراست.

 

14.   نیاز به استعلام جهت تغییر کاربری زمین برای ماهیان زینتی نمی باشد .

 

15.   افراد حقیقی یا حقوقی که قبلاً پروا نه ماهیان زینتی دریافت داشته اند ظرفیت پروا نه آنها برحسب سطح مفید آکوایوم یا حوضچه های تولیدی در این دستور العمل محاسبه و پروانه جدید صادرخواهد شد.

 

16.   سایر مواردیکه در این دستور العمل پیش بینی نشده است لازم است برحسب مورد از معاونت آبزی پروری استعلام شود.

 

17.   با توجه به موارد فوق چنانچه پس از انجام کار و در موارد خاص مشکلاتی از سوی سازمانهای ذیربط بروز نماید دارنده پروا نه می بایست شخصاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.

 

18.   به ازای هر 50  هزار قطعه تولید ماهیان زینتی دو اشتغال منظور می شود.

 

19.   در موافقت اصولی و پروا نه تأسیس قید گردد، این پروا نه جهت واردات ماهی زینتی و نهاده های مربوطه اعتباری ندارد.

 

20.   به منظور کنترل واردات در پروا نه بهره برداری قید گردد، دارنده این پروا نه می توا ند حداکثر سالیانه 15%  ( پانزده درصد ) از ظرفیت پروا نه بهره برداری به منظورحفظ خصوصیات ژنتیکی (مولد سازی )  بارعایت مقررات ا قدام به واردات ماهیان زینتی نماید.

     

     تبصره 1:  فضای عمومی شامل اطاق کارگری – انبار – سرویسهای بهداشتی – نگهبانی و

               غیره می باشد .           

             تبصره 2: واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می کنند صدور کارت شناسایی جهت ادامه

                 فعالیت آنان بلا مانع است .   

 

 

1.       مرتضی افراسیابی : مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین

 

2.       محمد حسن الهی :کارشناس مسئول گروه ماهیان زینتی