آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

شیلات شهرستان ها

سرپرست اداره شیلات شهرستان مشگین شهر آقای هاتف اسفرم فوق لیسانس علوم دامی – تغذیه

سر پرست اداره شیلات شهرستان نیر علی افراشته – لیسانس علوم دامی

سر پرست اداره شیلات شهرستان اردبیل علیرضا خامه یار–  فوق لیسانس جغرافیای

رئیس اداره شیلات شهرستان سرعین : شهرام نقی نژاد انصاری - لیسانس زراعت

رئیس اداره شیلات شهرستان خلخال : اختیار حصاری – لیسانس  تولیدات دامی

رئیس اداره شیلات شهرستان پارس آباد : فریدون هوشمند- لیسانس مدیریت بازرگانی

رئیس اداره شیلات شهرستان نمین : علی کریمی کیا – لیسانس شیلات

رئیس اداره شیلات شهرستان گرمی : عبدالله بهشتی لیسانس مکانیزاسیون کشاورزی