آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

شیلات شهرستان ها

 

سرپرست اداره شیلات شهرستان مشگین شهر آقای هاتف اسفرم فوق لیسانس علوم دامی – تغذیه

 

سر پرست اداره شیلات شهرستان نیر :احسان نصر- دکترای تخصصی

 

سر پرست اداره شیلات شهرستان اردبیل:علی جعفری- لیسانس

 

رئیس اداره شیلات شهرستان خلخال :کارشناس اداره خلخال: فاطمه آرمون- فوق لیسانس

 

رئیس اداره شیلات شهرستان پارس آباد :کارشناس مسئول: فریدون هوشمند

 

رئیس اداره شیلات شهرستان نمین : علی کریمی کیا – لیسانس شیلات

 

رئیس اداره شیلات شهرستان گرمی : عبدالله بهشتی لیسانس مکانیزاسیون کشاورزی