آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

پست: رئیس (کارشناس)

کارشناس مسئول امور اداری ورفاه

کارشناس رفاه و پشتیبانی

کارشناس امور اداری

کمک کارشناس امور اداری

 

خلاصه شرح وظایف اداره :

انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی موردنیاز اداره کل شیلات استان در چارچوب مجوزهای مربوطه

انجام کلیه امورات پرسنلی کارکنان سازمان شامل ترفیعات ،تغیییرات مسیر ارتقای شغلی و نقل و انتقال مرخصی و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

جمع آوری اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل و اقدامات لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان و جمع بندی نتایج مربوطه و ارایه گزارشهای مرتبط به مراجع ذیربط

ماشین نویسی کلیه مکاتبات، اداری، عادی ،محرمانه جهت ارجاع،بهواحد هاي مختلف

برنامه ریزی و نظارت جهت برآورد و تامین نیازهای آموزشی کارکنان

پی گیری و اجرای دستورالعملهای لازم در مورد امور اداری پرسنلی،رفاهی و تدارکاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی سازمان شیلات ایران.

انجام اقدامات لازم بمنظور تامین ،تجهیز،نگهداری ،تعمیر و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز اداره کل و پیگیری امور مربوطه.

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور تامین و ارایه  خدمات نقلیه و ترابری موردنیاز اداره کل و پیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودروئی.

اقدام در جهت تامین بهداشت عمومی اماکن و ارایه خدمات پذیرایی و برگزاری جلسات ،سیمینار ها و مراسم و غیره

انجام اقدامات لازم به منظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان اداره کل شامل ( سهمیه های سفر های زیارتی  امکانات اقامتی و کمکهای غیر نقدیو...) و توزیع آنها براساس ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگی سازمان شیلات ایران.

پی گیری بر امورات تعاونی های کارکنان(تعاونی مسکن،مصرف و ...)و انجام اقدامات لازم به منظور تقویت پشتیبانی  و تقویت خوابگاه ها و اماکن اقامتی اداره کل.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های تربیت بدنی با هماهنگی سازمان شیلات ایران و سازمان جهادکشاورزی استان

 

انجام اقدامات مربوطه به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان اداره کل و پیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

 

 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : نظرحقیقی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی