آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

معاونت برنامه ریزی تولید وبهره برداری آبزیان

خلاصه شرح وظایف :

تهيه و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها و طرحهاي عمراني و فني مورد نياز به منظور نيل به اهداف توسعه شيلات ايران.

برنامه ریزی به منظور تکثیر وباز سازی ذخایر ومنابع آبزی کلیه آبهای طبیعی ونیمه طبیعی موجود در سطح استان

بررسی وتهیه برنامه های لازم به منظور افزایش مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در فعالیت های شیلاتی

برنامه ریزی وهدایت فعالیت های مربوط به شناسایی کلیه منابع آبی مستعد پرورش آبزیان وایجاد هماهنگی بادستگاه ها وسازمان های ذیربط

نظارت بر اجرای پروژه ها ،طرحها وبرنامه های مصوب استانی وملی

نظارت برحسن اجرای اهداق وبرنامه های مصوب شیلات ایران وبرنامه ریزی وپیگیری به منظور تحقق برنامه های پیش بینی شده

برنامه ریزی به منظور آموزش وترویج فعالیت های تکثیر و پرورش وروشهای نوین در آبزی پروری در چهار چوب برنامه ها وطر حهای مصوب

انجام ساير امور مربوط كه حسب مورد ارجاع مي شود.

 

 

 

نام : سیف اله

نام خانوادگی :تیزروطولی

مدرک تحصیلی : لیسانس تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان پست سازمانی : معاونت برنامه ریزی تولید وبهره برداری آبزیان