آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

معاونت برنامه ریزی و منابع

رئیس ( کارشناس)

کارشناس بهبود مدیریت و تحول اداری

کارشناس فن آوری اطلاعاات و ارتباطات

کارشناس مسئول برنامه ریزی و بودجه

کارشناس اعتبارات و تسهیلات بانکی

کارشناس آمار و اطلاعات

خلاصه شرح وظایف اداره:

رئیس ( کارشناس)

نظارت وبررسی کلیه فعالیتهای اداره برنامه ریزی وبهبود مدیریت .

عضویت در کمسیون تحول اداری وبررسی موقعیت کارمندان دستگاه مربوطه ازلحاظ ارتقاءشغلی وتنزلات وبرنامه ریزی جهت تصعید وارتقاء کارمندان وتوانمند ساسز کارکنان دستگاه.

بررسی وبرنامه ریزی برای ارتقاء سطح کارکنان ازجهت ارتباطات و آشنائی با فناوری روز اطلاعات.

بررسی نیازها وپتانسیل های دستگاه در تمام قسمت ها اعم از نیازهای ضروری اداری تجهیزات وملزومات اداری.

اجرای طرحها وپروژه های عمرانی مرتبط با وظایف دستگاه در بخشهای آبزی پروری وانعکاس آن در غالب درخواست از شورای برنامه وبودجه مستقر در فرمانداری های شهرستانهای استان وتبیین نیازهای دستگاه .

تبادل موافقتنامه هاو اخذ  تخصیص  ومتعاقبا ارسال گزارش ازپیشرفت فیزیکی طرحها

صدور موافقت نامه هاي اصولي تكثير و پرورش آبزيان به بخشهاي اقتصادي در چارچوب برنامه مصوب و آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده.

صدور پروانه های تاسیس وبهره برداری برای استخر های دو منظوره ای، بررسی قانونی مجوزات صادره از نظام مهندسی.

پیگیری نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل.

بررسی پرونده وطرحهای توجیهی متقاضیان تسهیلات بانکی ونظارت بر میزان تسهیلات اخذ شده از بانکهای عامل وارائه گزارشات لازم .

 

 نام : اسماعیل
نام خانوادگی : جوادزاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
عنوان  پست سازمانی : معاونت برنامه ریزی و منابع