آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

سرپرست گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

رئیس ( کارشناس)

کارشناس مسئول تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناس تغذیه

خلاصه شرح وظایف اداره :

هدايت، هماهنگي و اجراء كليه پروژه ها، طرحها و برنامه هاي مصوب پيرامون فعاليت هاي تكثير و پرورش آبزيان در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده و تهيه گزارشهاي لازم

برنامه ريزي و انجام كليه فعاليتهاي آمورشي و ترويج روشهاي نوين تكثير و پرورش به منظور افزايش ميزان توليد در واحد سطح و نيل به اهداف پيش بيني شده در نامه توسعه و ارائه گزارشات تحليلي از اثرات مثبت اين فعاليتها در توسعه تكثير و پرورش آبزيان و نظارت بر انجام برنامه هاي مذكور.

شناسايي و مطالعه بر روي كليه منابع آبي مستعد پرورش آبزيان و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها، طرحها و برنامه توسعه تكثير و پرورش آبزيان در سطح استان براساس ظرفيتها، اهداف كلان توسعه نيازهاي استان.

دستورالعملهاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت اجراي برنامه هاي مصوب.

نظارت بر رعايت استانداردهاي كنترل كيفي در كليه مراحل فرآيند تولید ، حمل و نقل كالاي ماهي، عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي، حمل و نقل و نگهداري آبزيان و فرآورده ها و ارائه گزارشات تحليلي از فعاليتهاي مزبور.

برنامه ريزي به منظور تأمين به موقع آلات، ادوات و و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز بخشهاي اقتصادي فعال درتولید ماهی براساس برنامه مصوب از طريق سازمان هاي ذيربط  ونظارت بر توزيع عادلانه نهادهاي مزبور.

نظارت بر اجراء طرحها و برنامه هاي مصوب و ارزيابي عملكرد برنامه ها و ارائه گزارشات تحليلي از نحوه اجراي آنها.

گرد آوري آمار و اطلاعات و گزارشات تخصيصي در زمينه فعاليت هاي شيلاتي استان، تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارشات تحليلي آماري.

نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های مصوب ابلاغی از سوی معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران در سطح استان.

هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی به بخش خصوصی و متقاضیان فعالیت در زمینه های تکثیر و پرورش آبزیان.

برآورد و پیگیری نهادهای مورد نیاز مزارع تکثیر و پرورش ماهی و پیش بینی تمهدات لازم و راهنمایی متقاضیان جهت تامین آنها .

مطالعه و انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی اراضی مستعد توسعه آبزی پروری.

بررسی و نظارت بر صدور مجوزهای آبزی پروری و تکثیر آبزیان در سطع استان

نظارت بر استفاده بهینه از منابع آبی ، پرورش گونه های جدید و روشهای نوین تولید و پرورش آبزیان .

 نظارت بر عملکرد مزارع و مراکز تکثیرو پرورش ماهی استان .

بررسی و تجزیه تحلیل آمار و گزارشهای دریافتی از عملکرد فعالیتهای تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر آبزیان استان و جمع بندی آنها جهت ارائه به مسئولین ذیر بط.

نظارت بر فعالیتهای کارشنان تحت نظر و ارائه رهنمود و راهنمایی های تخصصی در جهت انجام صحیح و بموقع وظایف محوله.

انجام سایر امور مربوط و مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

بررسی مسائل و مشکلات آبزی پروری و اظهار نظر و ارائه راحلهای مناسب جهت رفع آنها و بهینه نمودن روشهای مورد عمل.

شرکت در جلسات تخصصی و کارشناسی مربوط با هماهنگی مقام مافوق

 

نام : علی

نام خانوادگی :افراشته

مدرک تحصیلی :  لیسانس- دامپروری

عنوان پست سازمانی : سرپرست گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی

ایمیل :-