آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

سرپرست گروه ترویج شیلات و آبزیان

رئیس ( کارشناس)
کارشناس مسئول بهبود مدیریت آبزی پروری
کارشناس امور آبزی پروران
کارشناس روشهای نوین آبزی پروری
کارشناس فنی و مهندسی آبزیان
خلاصه شرح وظایف اداره :
پیش بینی مطالعات لازم در زمینه توسعه آبزی پروری در سطح استان و برآورد اعتبار های لازم و انجام امورات مربوط به واگذاری آن به مشاورین ذیصلاح و پیگیری مطالعات تا حصول نتیجه و معرفی اراضی  مطالعه شده مستعد به سرمایه گذاران ذیصلاح .
انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان شیلات ایران برای  ارائه روشهای نوین پرورش آبزیان در سطح استان .
شناسایی کلیه منابع آبی مستعد پرورش آبزیان و تنظیم پیشنهاد پروژه ها،طرحها، و برنامه توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان براساس پتانسیل ها،اهداف کلان توسعه و نیازهای منطقه با هماهنگی واحدهای ذیربط.
انجام بازدید های کارشناسی  از منلطق مورد درخواست متقاضیان برای امر پرورش آبزیان و تنظیم گزارشهای کارشناسی لازم و شرکت در کمیته های کارشناسی صدور پروانه  تا صدور مجوزهای لازم برای مناطق بازدید شده .
بررسی و تطبیق نقشه های اجرایی ارایه شده توسط متقاضیان با استانداردهای موجود سازمان شیلات ایران و تایید نهایی نقشه ها .
نظارت بر طرحها و مزارع در حال اجرا و تهیه گزارش از پیشرفت فیزیکی و نحوه اجرا ی آنها بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی  مصوب .
تهیه عملکردهای امور فنی آبزی پروران بصورت سه ماهه و جمع بندی و ارایه گزارش ها به مراجع ذیربط .
ارائه خدمات کارشناسی واطلاعات فنی و تخصصی به متقاضیان سرمایه گذاری .
تهیه شناسنامه مزارع موجود استان و تعیین پتانسیلهای مزارع و ارایه راهکارهای عملی برای رسیدن تولید مزارع به پتانسیلهای پیش بینی شده .
10 - ترغیب و حمایت از تشکیل تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکلهای مرتبط با پرورش آبزیان با رعایت قانون حفاظت و بهره برداری  از منابع آبزی پرورری .

 

 

 سرکار خانم لیلی شهبازی

 مشخصات : لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

پست سازمانی : سرپرست گروه ترویج شیلات و آبزیان