آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

جلسه پیگیری امور تشکل و تعاونی های پرورش دهندگان ماهی استان

به گزارش روابط عمومی شیلات استان اردبیل، جلسه ای باحضور مهندس تیزرو معاون برنامه ریزی تولید و بهره برداری آبزیان اداره کل شیلات با اعضای مؤسس شرکت تعاونی آبزی پروری شهرستان اردبیل و اتحادیه پرورش دهندگان استان برگزار و مصوبات جلسه قبلی و مشکلات موجود درخصوص ثبت شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه مصوباتی از جمله اطلاع رسانی به پرورش دهندگان کلیه شهرستان ها برای عضویت در اتحادیه آبزی پروری، مکاتبه با اداره کل دامپزشکی جهت سامان بخشی حمل ونقل بچه ماهی، فروش وعرضه ماهیان بازاری و... به تصویب رسید.