آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 

بازدید مدیرکل شیلات استان از بازار آبزیان

 

به گزارش روابط عمومی شیلات استان اردبیل، دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان اردبیل به همراه معاون برنامه ریزی تولید و بهره برداری آبزیان در ماه جاری جهت پایش قیمت و وضعیت فروش و عرضه آبزیان از بازار و مراکز فروش این محصولات بازدید نمود. طی این بازدید با وجود فراوانی و دردسترس بودن ماهی، افزایش قیمت حدود 10 درصدی مشاهده شد که به دلیل تورم و نوسانات اخیر بازار می باشد. دکتر واعظی با بیان نکات کاربردی باتوجه به بحران کرونا بر عرضه بهداشتی محصولات آبزی تاکید کرد.