آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 

جلسه ویدئوکنفرانس کمیسیون عالی مديريت بهره برداري ذخاير آبزيان

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری جلسات بصورت ویدئوکنفرانسی، جلسه کمیسیون عالی مديريت بهره برداري ذخاير آبزيان آب هاي داخلي و مديريت آبزي پروري سال 1399 سازمان شیلات ایران با حضور دکتر خون میرزایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، معاونین ایشان، دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان اردبیل و سایر مدیران کل شیلات استانها به صورت غيرحضوري و از طريق ويدئو کنفرانس تشکیل و موضوعاتی از جمله تامین اعتبارات لازم از منابع استانی برای تاسیسات زیربنایی مجتمع های آبزی پروری، تامین وتخصیص تسهیلات مورد نیاز جهت توسعه توسعه مکانیزاسیون وروشهای نوین آبزی  پروری، انجام مطالعات وضعیت  تنظیم بازار داخلی ماهیان سردآبی وهمچنین بازارهای هدف و...بررسی و مصوب شد.