آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 

جلسه واگذاری صید و صیادی شاه میگوی آب شیرین اداره کل شیلات استان اردبیل

 

پس از فراخوان های عمومی واگذاری صیدوصیادی شاه میگوی آب شیرین در سدهای پیله سحران شهرستان اردبیل و لیکوان شهرستان کوثر، طی جلسه ای با حضور دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل، معاونین و حراست اداره کل شیلات استان اردبیل، مدارک و مستندات متقاضیان بررسی و پس از امتیازبندی نهایی برندگان تعیین شدند که پس از طی مراحل قانونی و  اخذ استعلامات از ادارات ذیربط نسبت به واگذاری این سدها اقدام خواهد شد.

 

روابط عمومی شیلات استان اردبیل