آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

بازدید ادواری ازبازار عرضه آبزیان و پایش قیمت ها

دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان اردبیل به همراه مهندس تیزرو معاون برنامه ریزی تولید و بهره برداری آبزیان در ماه جاری به صورت سر زده از بازار و مراکز عرضه آبزیان در سطح شهر اردبیل بازدید به عمل آورده و کیفیت گوشت ، عرضه بهداشتی و قیمت محصولات را بررسی نموده و اظهار داشتند با توجه به گرانی های اخیر، قیمت آبزیان نسبت به ماههای گذشته ثابت بوده است.

روابط عمومی شیلات استان اردبیل