آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

بازدید از بازار عرضه آبزیان در سطح شهر اردبیل

به گزارش روابط عمومی شیلات اردبیل ، دکتر میرآرمان واعظی مدیر کل شیلات استان اردبیل به همراه معاون برنامه ریزی تولید آبزیان جهت پایش قیمت بازار و سرکشی به عرضه بهداشتی آن در سطح بازار به صورت سرزده از محل های عرضه ماهی بازدید نموده و از نزدیک در جریان افزایش و یا کاهش قیمت ها قرار گرفت. همچنین با بررسی کیفیت گوشت آبزیان عرضه شده توصیه های بهداشتی را بخصوص در شرایط بحرانی به فروشندگان یادآوری نمود.

روابط عمومی اداره کل شیلات استان اردبیل