آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 

اولین جلسه ویدئو کنفرانسی شورای مدیران کل شیلات استانها       

 

اولین نشست شورای مدیران کل شیلات استان ها در سال جاری با حضور دکتر خون میرزایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، معاونین و... بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد که دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان اردبیل نیز حضوری فعال داشته و گزارشی از برنامه های عملکردی سال 99 شیلات با رویکرد جهش تولید، اقدامات مربوط به طرح های قابل افتتاح در سال99، مهمترین چالش های استان در اجرای برنامه های سال 99، گزارشی از اقدامات کلی در مورد بیماری کووید19 و... را ارائه نمودند. معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران دکتر خون میرزایی نیز در جمعبندی مطالب ارائه شده، خواستار ارائه طرح های تکمیلی و هدفگذاری در پیگیری امور برای توسعه آبزی پروری در استانها شده و راهکارهای عملی برای افزایش تولید آبزیان را مطرح کرد.