آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

بازار آبزیان و پایش قیمت ها و عرضه بهداشتی محصولات

به گزارش روابط عمومی شیلات استان اردبیل، دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان به همراه معاون تولید و بهره برداری آبزیان جهت پایش قیمت بازار آبزیان و سرکشی به عرضه بهداشتی آن از محلهای عرضه و فروش ماهی در سطح شهر اردبیل بازدید نموده و با فروشندگان ماهی و مردم شهر اردبیل به صورت حضوری گفتگو نموده و نظرات و انتقادات آنها را در مورد آبزیان شنیدند. شیوع بیماری کرونا سبب  کاهش قیمت، کاهش خرید و فروش و مصرف آبزیان شده که باید به این نکته اشاره شود مصرف آبزیان سبب افزایش کارآیی سیستم ایمنی بدن شده و منبع غنی از پروتئین ها و ویتامین های موردنیاز بدن است و مصرف آن در این شرایط اکیداً توصیه می شود.

روابط عمومی شیلات استان اردبیل