آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان ، جهت پایش قیمت بازار آبزیان و سرکشی به عرضه بهداشتی آن در سطح بازار، مدیرکل شیلات استان به صورت سرزده از چند مورد از محل های عرضه ماهی بازدید نموده و از نزدیک در جریان افزایش و یا کاهش قیمتها قرار گرفته وتوصیه های عرضه بهداشتی ونگهداری ماهی در فصول گرم سال را به فروشندگان یادآوری نمودند. همچنین کیفیت گوشت آبزیان عرضه شده مورد بررسی قرار گرفت.