آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

براساس اعلام سازمان شیلات ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر پایش قیمت انواع آبزیان در بازار در مورخ 18/12/97 آقای دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان به همراه معاون تولید و بهره برداری آبزیان از محلهای عرضه و فروش ماهی در سطح شهر اردبیل بازدید نموده و با فروشندگان ماهی و مردم شهر اردبیل به صورت حضوری گفتگو نموده و نظرات و انتقادات آنها را در مورد ماهی شنیدند. آقای دکتر میرآرمان واعظی اظهار داشتند روند افزایش قیمت ماهی به دلیل عرضه و تقاضا بوده و اینکه با بالا رفتن قیمت گوشت قرمز تقاضا برای خرید ماهی افزایش یافته است.