آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

مدیرکل شیلات استان به همرا معاون تولید و روابط عمومی در مورخ 03/11/97 از امکانات و پتانسیل های کشت و صنعت پارس و شهرستان بیله سوار بازدید نمودند. در این بازدید که آقای دکترقبادی فرماندار محترم بیله سوار، آقای دکتر کاظم پور مدیرعامل محترم کشت و صنعت پارس و دیگر همراهان حضور داشتند از محلهای پرورش ماهی در کشت و صنعت پارس و مکانهای مستعد پرورش ماهی دیدن کردند و مقرر گردید در یکی از زمینهای کشت و صنعت برای پرورش ماهیان خاویاری رایزنی و پس از اخذ مجوزهای لازم اقدام گردد.

در ادامه این بازدید آقای دکتر واعظی در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شده بود شرکت کرده و اظهار داشتند جهت پیشبرد فعالیتهای شیلات در شهرستان بیله سوار باید اداره شیلات این شهرستان دایر گردیده و کارگروه توسعه شیلات شهرستان راه اندازی گردد تا بتوانیم با شناسایی مکانهای مستعد پرورش ماهی اقدام به صدور مجوز نمائیم. ایشان افزودند امکانات کشت و صنعت پارس، زمینهای درجه سه و اقلیم مناسب شهرستان برای پرورش انواع آبزیان مخصوصاً ماهیان خاویاری نشانگر استعداد بالقوه منطقه است و باید از این پتانسیلها استفاده نموده و شهرستان بیله سوار را به قطب تولید ماهیان گرمابی و خاویاری تبدیل نمائیم.

آقای دکتر قبادی فرماندار محترم بیله سوار هم ضمن تقدیر و تشکر از مدیرکل و معاونین شیلات استان اظهار داشتند ظرفیتهای آبزی پروری شمال استان مخصوصاً بیله سوار خیلی زیاد است و امید می رود با تلاشهای مسئولین و مردم، شهرستان بیله سوار در آینده نزدیک در بحث شیلات و آبزیان حرفی برای گفتن داشته باشد.