آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

مدیرکل شیلات استان با فرماندار شهرستان کوثر دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی آقای دکتر واعظی مدیرکل شیلات استان به همران معاون تولید، رئیس اداره شیلات شهرستان و مسئول روابط عمومی با فرماندار محترم شهرستان کوثر دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار ابتدا آقای دکتر واعظی مدیرکل شیلات استان گزارشی از روند تولید آبزیان در استان و شهرستان را ارائه نموده و اظهار داشتند پایاب سد کوثر مستعد پرورش انواع آبزیان بوده و می توانیم پس از مطالعات اجمالی پایاب سد را جهت پرورش ماهی اختصاص دهیم. و حاشیه قزل اوزن را که پتانسیل خوبی برای پرورش ماهی دارد فعال نمائیم.

در ادامه آقای مهندس کنعانی فرماندار محترم شهرستان اظهار داشتند شهرستان کوثر پتانسیل خوبی در بخش آبزی پروری دارد و همه استخرهای پرورش ماهی را بازدید نموده ام و از نزدیک در جریان مشکلات آنها هستم ولی از نظر کارشناسی نمی توانم آنها را حل نمایم. هدف ما این است که کمک کنیم این شهرستان توسعه یابد.

آقای دکتر واعظی هم افزودند اداره کل شیلات استان آمادگی دارد در تمام زمینه های بحث کارشناسی و افزایش سرانه مصرف آبزیان وبرگزاری جشنواره طبخ آبزیان همکاری نماید.