آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

مدیر کل شیلات استان اردبیل به همراه معاون اداری ومالی در مورخ 29/09/97طی سفر به شهر هشجین وشرکت در جلسه با فرماندار محترم ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حجه الاسلام حاج آقا نعمتی امام جمعه محترم این شهر دیدار وگفتگو نمودند در این دیدار به همراه امام جمعه محترم از محلهای مستعد پرورش ماهی بازدید نموده وجهت رها سازی بچه ماهی وپرورش انواع آبزیان گفتگو نمودند .دکتر واعظی مدیر کل شیلات استان در این دیدار اظهار داشتند منطقه هشجین وحاشیه های رود خانه قزل اوزن پتانسیلهای خوبی برای پرورش انواع آبزیان دارد ومسئولین منطقه باید کمک کنند تا این امر محقق شده و بتوانیم جوابگوی اشتغال جوانان باشیم .