آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

رودخانه قزل اوزن وحاشیه های آن مستعد پرورش ماهیان گرمابی وخاویاری است  براساس بررسی های به عمل آمده از منطقه این امر ثابت گردیده است به همین منظور جلسه ای با حضور نماینده محترم خلخال در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار محترم شهرستان وروسای ادارات شهر هشجین  برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای دکتر واعظی مدیر کل شیلات استان اظهار داشتند منطقه خورش رستم وحاشیه قزل اوزن برای پرورش انواع آبزیان مستعد بوده وقابلیت تولید 5000 تن ماهی رادارد واین امر میسر نخواهد شد مگر با پشتکار وتلاش مسئولین ومردم منطقه .انتظار می رود با همکاری مسئولین بتوانیم با تولید انواع ابزیان موجبات اشتغال جوانان و مهاجرت معکوس در منطقه فراهم گردد.در ادامه فرماندار محترم شهرستان خلخال ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته در منطقه اظهار داشتند جلسه ای با حضور مدیریت برنامه ریزی اداره برق وسایر ادارات مرتبط تشکیل گردد تا بتوانیم در حضور جمع تصیمات لازم را بگیریم و شاهد تولید ماهی ،شکوفایی منطقه واشتغال جوانان باشیم .