آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

هر ساله ادارات کل شیلات استانها توسط اداره کل دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی در دو بخش شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی میشوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان اردبیل در ارزیابی عملکرد سال 96 در شاخصهای اختصاصی از قبیل سرانه مصرف آبزیان ،اشتغالزایی ومیزان مصرف آبزیان نمره برتر را به خود اختصاص داده واز امتیاز هزار شاخصهای اختصاصی همه امتیازها را کسب نموده واز طرف معاون محترم وزیر وریاست سازمان شیلات ایران مورد تقدیر قرار گرفت این موفقیت را به مدیر کل محترم  ،مهندسان وتولید کنندگان این بخش تبریک می گوییم.

                                                          روابط عمومی