آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

تعداد پانصدهزار قطعه بچه ماهی سفید در سطح استان اردبیل رهاسازی شد. به گزارش روابط عمومی آقای دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان در عملیات رهاسازی این بچه ماهیان، اظهار داشتند تعداد پانصد هزار قطعه بچه ماهی سفید از طریق سازمان شیلات ایران و از مرکز تکثیر سفید ماهی شهید انصاری رشت در اختیار شیلات استان اردبیل قرار گرفته و بدون اخذ بهاء در سدهای معیشتی و منابع آبی در سطح استان رهاسازی گردید. انتظار می رود این ماهیان پس از پرورش در سر سفره مردم و در سبر غذایی آنها گنجانده شود. لازم به یادآوری است ارزش ریالی این ماهیان یک میلیارد تومان است که از طریق سازمان شیلات ایران پرداخت گردیده است.