آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

به گزارش روابط عمومی شیلات استان آقای دکتر میر آرمان واعظی مدیر کل شیلات استان اردبیل در مورخ 28/1/96با سفر به شهرستان پارس آباد از استخر های پرورش ماهیان گرمابی وخاویاری بازدید نموده واز نزدیک درجریان مشکلات وموانع تولید قرار گرفت . ایشان در این بازدید بامسئولین کشت وصنعت مغان نیزدیدار نمودند آقای دکتر واعظی اظهار داشتند باتوجه به استعداد بالقوه دشت مغان در آبزی پروری ووجود منابع آبی فراوان در این منطقه لزوم پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری را دو چندان می کند لذا با اتخاذ تصمیم درست می توانیم این منطقه را به قطب تولید ماهی استان تبدیل کنیم

در ادامه جلسه آقای دکتر علایی معاون محترم شرکت کشت وصنعت نیز ضمن تقدیر وتشکر از مدیر کل وکارکنان شیلات استان در رابطه با مطالعات وکارهای انجام گرفته شیلات در منطقه اظهار داشتند کشت وصنعت امکانات خوبی برای اجرای طرحهای پرورش ماهی دارد وما آمادگی داریم با کمک کارشناسان شیلات استان این طرحهارا اجرایی نماییم تازمینه اشتغال جوانان را فراهم گردد.