آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

آقای دکتر میرآرمان واعظی مدیرکل شیلات استان اردبیل از استعدادها و پتانسیل های آبزی پروری شهر هشتجین بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان در مورخ 29/9/96 آقای دکتر واعظی به همراه حاج آقا نعمتی امام جمعه محترم شهر هشتجین از استعدادها و پتانسیل های آبزی پروری حوزه شهر هشتجین در حاشیه رودخانه قزل اوزن بازدید نمودند. در این سفر آقای دکتر واعظی ضمن شرکت در جلسه با امام جمعه محترم هشتجین از نزدیک با سرمایه گذار پرورش ماهیان خاویاری در حاشیه رودخانه قزل اوزن دیدار و گفتگو نمودند .در این بازدید آقای دکتر واعظی اظهار داشتند پرورش ماهیان خاویاری از اولویت های سازمان شیلات ایران است وبا توجه به استعداد بالقوه حاشیه قزل اوزن برای پرورش ماهیان خاویاری، شیلات استان اردبیل از کلیه فعالیتهای شیلاتی علی الخصوص پرورش ماهیان خاویاری حمایت می کند.